Startsida - Tjänster - Arkivera sociala medier

Arkivera sociala medier

Din kommunikation via sociala medier sker huvudsakligen via externa plattformar som du inte äger, med olika förutsättningar för uttag och arkivering. Vi följer de regelverk som gäller för varje plattform. Vi hjälper dig med instruktioner för uttag och bearbetning så att ditt arkiv följer Riksarkivets riktlinjer och rekommendationer.

1.1

Introduktion

Vår tjänst för sociala medier innebär av vi samlar in och bearbetar informationen i din kommunikationskanal och lagrar den hos oss. Till skillnad från en automatiserad webbarkivering krävs ofta bearbetning av genomförda uttag. Informationen är ofta gallrad av leverantören och i ett format som inte är anpassat för arkivering. Uttagen innehåller enbart utvald information utan avbildning, dvs det ursprungliga utseendet i plattformens gränssnitt följer inte med.

Några exempel på sociala medier är Facebook, Twitter, Youtube och Instagram. Varje tredjepartsleverantör har sina egna tekniker och processer, ofta reglerade med villkor för användning och uttag – Våra tjänster är anpassade för de olika plattformarna och vihåller dem uppdaterade i takt med att villkoren förändras.

1.2

Uppstartsprocess

Du som uppdragsgivare bestämmer vilka kanaler som ska bevaras och med vilken frekvens. Därefter mäter vi omfattningen för att kunna ge dig en uppskattning av kostnaden. Under uppstarten går vi också tillsammans igenom uttagsprocessen, som skiljer sig mellan olika plattformar.

1.3

Löpande insamling och lagring

Efter att det första uttaget är bearbetat laddas det upp i vår tjänst för lagring. Du som kund beslutar med vilken regelbundenhet uttagen ska göras. Löpande insamling, avbildning och lagring kan göras så ofta som veckovis eller bara en gång per år beroende på ditt behov. Archiwwwe kan jämföra din kanal med andra uppdragsgivare för att resonera oss fram till lämplig frekvens.

1.3.1

Leverans och åtkomst

Du behöver inte ha någon speciell programvara för att se arkivkopiorna. Vår tjänst är plattformsoberoende och du har åtkomst till innehållet genom att använda din webbläsare för att logga in och nå ditt arkiv. Du får information om åtkomst till arkiven under uppstartsprocessen. Vi kan också erbjuda tjänster för att underlätta e-pliktleveranser till Kungliga biblioteket, exempelvis videofiler (Youtube) eller bildfiler (Instagram/Flickr).

Läs mer om e-pliktsleveranser

1.3.2

Artiklar om att bevara sociala medier tidskriften Arkiv

Archiwwwe har publicerat två artiklar i tidskriften Arkiv som beskriver hur du kan bevara dina sociala medier. Den första artikeln innehåller handledning för bevarande av Facebook-sidor och YouTube-videos. Den andra innehåller instruktioner om hur du laddar hem din information från Instagram och Twitter.

Läs artikeln i Arkiv 2/2022 (PDF)

Läs artikeln i Arkiv 3/2022 (PDF)