Vi har definierat sociala medier som de externa plattformar du använder för att kommunicera. Vi utgår från att det är plattformar som du inte äger. Ditt ansvar för det du publicerar är likartat med det ansvar du har när du publicerar på din egen webbplats. Däremot har du på längre sikt sämre kontroll över informationen.

Vår tjänst för sociala medier innebär att vi samlar in informationen i ditt sociala flöde och lagrar den i vår tjänst. Informationen är gallrad från sådant som inte är ditt publicerade material. Fokus är att spara din information, inte att skapa en skärmbild över tjänsten.

Exempel på det vi här kallar sociala medier är tredjepartsleverantörer så som Facebook, Twitter, Youtube, Instagram och olika nyhetstjänster (t ex outsourcade pressrum). Varje tredjepartsleverantör har sin egen teknik och processer – Archiwwwe tar hand om komplexiteten för dig. Du får ett sökbart arkiv över er information, från de kanaler ni väljer att arkivera.

Uppstartsprocess

Du som uppdragsgivare avgör vilka konton hos tredjepartleverantören som ska sparas. Du bestämmer frekvensen av insamlingen. Archiwwwe gör en snabb mätning av ditt/dina kontons omfattning. Baserat på detta får du en uppskattning av kostnaden.

Löpande insamling och lagring

På samma sätt som du kommer åt din webbplats finns det sociala mediet arkiverad i vår tjänst som du kommer åt när du vill. Den arkiverade kopian är dynamisk och surfbar. Du kan välja vilken av kopiorna du vill titta på och du ser vilket datum olika arkiveringar skett.

Du som kund beslutar med vilken regelbundenhet arkiveringen ska göras. Arkiveringen kan göras så ofta som dagligen eller bara en gång per år. Det beror på ditt behov och Archiwwwe kan jämföra din webbplats med andra uppdragsgivare för att resonera oss fram till lämplig frekvens.

När du behöver kan vi leverera en engångskopia som går att läsa i din webbläsare. För myndigheter eller reglerade publicister kan vi leverera en kopia till Riksarkivet eller Kungliga Biblioteket i format för långtidsbevarande. Se mer om detta på vår sida om standarder och rekommendationer.

I övrigt skiljer sig sociala medier inte åt från vår tjänst arkivera webbplats.

Enstaka insamling

När du behöver kan vi leverera enstaka avbilder som går att läsa i din webbläsare. För myndigheter eller reglerade publicister som har e-plikt kan vi leverera till Kungliga Biblioteket i format för långtidsbevarande.