Enligt ”Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material” ska myndigheter och vissa utgivare leverera elektroniskt material till Kungliga biblioteket. En åtgärd för att bidra till att säkra det digitala kulturarvet.

Lagen om leveransplikt för elektroniskt material omfattar material som publicerats från 2015. Archiwwwe arkiverar webbplatser, intranät och sociala medier och det är enbart viss typ av material som omfattas. Archiwwwe hjälper dig med att identifiera ditt e-pliktsskyldiga material. Det går att pliktleverera manuellt (fil för fil) och via en automatiserad process där leverantören (Archiwwwe) tillhandahåller materialet i ett trukturerat format som Kungliga biblioteket sedan hämtar löpande. Archiwwwe stödjer båda dessa leveransmetoder, manuellt och automatiserat.

Uppstartsprocess

Du som uppdragsgivare båstår med en redovisning av dina digitala kanaler. Frekvensen för insamlingen bör samtämma med Kungliga bibliotekets rekommendation för typ av material. Archiwwwe identifierar vilka kanaler/material som omfattas av e-plikten. Baserat på detta får du en uppskattning av kostnaden.

Exempelsituation

Myndigheten X arkiverar sin webbplats och sin Youtube-kanal idag. Archiwwwe har identifierat att de publikationer som ingår på webbplatsen redan pliktlevereras då de utgivits i tryckt format och ofattas därmed inte. Däremot skall Youtube-kanalen pliktlevereras fyra gånger per år. E-pliktleveransen till Kungliga biblioteket sker via en automatiserade process.

Löpande leverans till Kungliga biblioteket

Archiwwwe erbjuder E-pliktleverans till Kungliga biblioteket för pliktskyldiga. Tjänsten är inte applicerbar på avbilder (webbplats) utan är ämnad för löpande insamling och lagring av enskild data av en viss typ, exempelvis videofiler (Youtube), bildfiler (Instagram/Flickr) i enlighet med de Kungliga bibliotekets regler och rekommendationer.

Enstaka leverans till Kungliga biblioteket