Enligt ”Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material” ska myndigheter och vissa utgivare leverera elektroniskt material till Kungliga biblioteket. En åtgärd för att bidra till att säkra det digitala kulturarvet.

Lagen om leveransplikt för elektroniskt material omfattar material som publicerats från 2015 och framåt. Archiwwwe arkiverar webbplatser, intranät och sociala medier och det är enbart en viss typ av material som omfattas av e-plikten. Archiwwwe hjälper dig att identifiera ditt e-pliktsskyldiga material. Det går att pliktleverera manuellt (fil för fil) eller via en automatiserad process där vi på Archiwwwe tillhandahåller materialet i ett strukturerat format som Kungliga biblioteket sedan hämtar löpande. Archiwwwe stödjer båda dessa leveransmetoder, manuellt och automatiserat.

Uppstartsprocess

Kontakta oss och berätta vilka digitala kanaler ni har så kan vi på Archiwwwe identifiera vilket material som omfattas av e-plikten. Frekvensen för insamlingen kan variera och baseras vanligen på Kungliga bibliotekets rekommendation.

Exempelsituation

Myndigheten X har redan en löpande arkivering av sin webbplats och Youtube-kanal. Myndigheten levererar själv manuellt det material som utges i tryckt format och som PDF:er på webbplatsen. Vi på Archiwwwe identifierar och insamlar de videofiler som publiceras i YouTube-kanalen och som omfattas av e-plikten. E-pliktleveransen till Kungliga biblioteket sker fyra gånger per år via en automatiserad process.

Löpande leverans till Kungliga biblioteket

Archiwwwe erbjuder tjänster för att underlätta e-pliktleveranser till Kungliga biblioteket. E-plikten omfattar inte avbilder av hela webbplatser. Istället görs ett urval av material som exempelvis videofiler (Youtube) eller bildfiler (Instagram/Flickr) som fortlöpande levereras i enlighet med Kungliga bibliotekets regler och rekommendationer. Vi åtar oss även att genomföra enstaka e-pliktleveranser till Kungliga biblioteket.