Startsida - Tjänster - E-pliktsleverans

Leverans av elektroniskt pliktexemplar

Enligt ”Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material” ska myndigheter och vissa utgivare leverera elektroniskt material till Kungliga biblioteket. En åtgärd för att bidra till att säkra det digitala kulturarvet.

1.1

Introduktion

Lagen om leveransplikt för elektroniskt material omfattar material som publicerats från 2015 och framåt. Archiwwwe arkiverar webbplatser, intranät och sociala medier och det är enbart en viss typ av material som omfattas av e-plikten. Archiwwwe hjälper dig att identifiera ditt e-pliktsskyldiga material.

Det går att pliktleverera manuellt (fil för fil) eller via en automatiserad process där vi på Archiwwwe tillhandahåller materialet i ett strukturerat format som Kungliga biblioteket sedan hämtar löpande. Archiwwwe stödjer båda dessa leveransmetoder, manuellt och automatiserat.

2.1

Uppstartsprocess

Kontakta oss och berätta vilka digitala kanaler ni har så kan vi på Archiwwwe hjälpa till att identifiera vilket material som omfattas av e-plikten. Frekvensen för insamlingen kan variera och baseras vanligen på Kungliga bibliotekets rekommendation.

3.1

Leverans till Kungliga biblioteket

Vi erbjuder tjänster för att underlätta e-pliktleveranser till Kungliga biblioteket. E-plikten omfattar inte avbilder av hela webbplatser. Istället görs ett urval av material som exempelvis videofiler (Youtube) eller bildfiler (Instagram/Flickr) som levereras i enlighet med Kungliga bibliotekets regler och rekommendationer.

3.1.1

Löpande leveranser

Du som redan använder någon av Archiwwwes tjänster för löpande arkivering kan välja e-pliktleverans som tillval. Det gäller till exempel din Youtube-kanal, där vi kan identifiera och insamla de videofiler med tillhörande metadata som omfattas av e-plikten och regelbundet leverera dem till Kungliga biblioteket via en automatiserad process.

3.1.2

Enstaka leveranser

Vi kan hjälpa till med enstaka e-pliktleveranser till Kungliga biblioteket.