Startsida - Tjänster

Bevarar din information löpande

Vi samlar in, bearbetar och lagrar dina digitala kanaler oavsett plattform. Arkivering sker i en frekvens som möter din organisations behov: varje dag, vecka, månad, kvartal eller år. Archiwwwe har specialiserat sig på att arkivera webbplatser, intranät och sociala medier. Vi har god kunskap och erfarenhet av webbarkivering sedan starten 2013.

1.1

Arkivera webbplats

Vi rekommenderar en löpande insamling av webbplatser med regelbunden intervall för att säkerställa att din information inte går förlorad över tid. Informationen du publicerar kan vara fördelad över olika domäner och subdomäner.

Vi hjälper till att karlägga omfång och avgränsning för att få en så komplett avbildning som möjligt. Vi kan också utföra enstaka insamlingar av webbplatser som är tidsbegränsade eller ska stängas ned. Arkiven levereras som en arkivfil du kan lagra i din organisations IT-miljö.

2.1

Arkivera sociala medier

Om din organisation använder sociala medier kan vi hjälpa till att arkivera dem enligt Riksarkivets riktlinjer och rekommendationer. Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo och Instagram är några exempel på tredjepartsleverantörer som vi regelbundet samlar in, bearbetar och lagrar enligt leverantörernas villkor och regelverk.

Läs mer om arkivering av sociala medier

3.1

Arkivera intranät

Ett intranät är ofta organisationens interna informations- och kommunikationsnav. Arkivering av intranät brukar ofta ske i samband med att en organisation eller verksamhet byter system. Informationen i intranät skiljer sig från publika kanaler då den ofta är säkerhetsklassad och rättighetsstyrd. Vi hjälper till att gallra och ta fram en strategi för insamling och lagring av intranät anpassad för din organisation.

Läs mer om arkivering av intranät

4.1

Leveranser av elektroniskt pliktexemplar

Enligt "Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material" ska myndigheter och vissa utgivare leverera elektroniskt material till Kungliga biblioteket. Leverans till deras e-plikttjänst sker manuellt eller automatiserat. Vi kan hjälpa myndigheter och organisationer med e-pliktsleveranser och att identifiera vilken information som omfattas av e-pliktslagen.

Läs mer om e-pliktsleveranser

5.1

Leverans till Riksarkivet

Arkiv som tillhör myndigheter eller utredningar som upphör, eller arkiv som saknar förvaltare, ska överlämnas till Riksarkivet. Vi har hjälpt många utredningar (Statens offentliga utredningar, SOU) med levererans till Riksarkivet. Med den erfarenheten har vi utformat många av våra tjänster. Exempelvis använder vi oss av vår egenutvecklade SIM-metod för att leverera inkrementella arkiv.

Läs mer om leveranser till Riksarkivet