Arkivera webbplats, intranät och sociala medier

Archiwwwe är en tjänst för att enkelt arkivera dina digitala kanaler. Tjänsten används för att säkra dina historiska informationsflöden oavsett om din målgrupp är medborgare, kunder, konsumenter eller andra intressenter. Våra beställare är ofta informations‐ och kommunikationschefer, digitalt ansvariga eller arkivarier.

Intresserad? Kontakta oss

Enkelt

Ett abonnemang. Ingen teknisk installation, ingen egen it-drift.

Säkert

Juridiskt säkra arkivkopior, med sigill för att garantera autenticitet.

Hållbart

Följer alla krav från Riksarkivet och ISO-standarder för arkivering.

Varför bör ni arkivera er webbplats, intranät och sociala medier?

Att säkerställa att din publikt publicerade information arkiveras innebär att du i olika situationer kan gå tillbaka och hämta, kontrollera och återanvända samma information. Webbplatser, intranät och sociala medier och deras informationsflöden är dynamiska och allt som publiceras och tas bort bör sparas på ett systematiskt sätt.

Ansvar

Som ägare av en webbplats, intranät eller sociala medier ansvarar du för dess publicerade information. Du vill att din målgrupp ska ta del av informationen, som dynamiskt ändras över tid. Du ansvarar för information som en gång publicerats, tagits bort eller redigerats.

Plattformsbefriad

Digitala kanaler blir allt mer dynamiska och leverantörerna utvecklar ständigt tjänsterna för tillgodose användarnas behov. Däremot funktioner för att göra uttag eller arkivkopior är ofta inte prioriterade eller undermåliga.

Korrekt kommunikation

Arkiverad information är särskilt användbar när organisationen utsätts för ett ifrågasättande. Man kan hamna i lägen när man måste redovisa och bevisa att man på ett korrekt sätt har informerat och kommunicerat med sina målgrupper.

Hur går det till?

Archiwwwe sparar ner samtliga tillgångar från webbplatsen, intranätet eller från sociala medier. Tjänsten gör sedan detta löpande i den frekvens som är lämplig för din organisations behov av informationsförsörjning: varje dag, vecka, månad, kvartal eller år. Med den periodicitet du bestämmer tas en kopia av din webbplats, ditt intranät eller dina sociala medier.

Moln-baserad tjänst

Archiwwwe är en tjänst av den typ som kallas SaaS (Software as a Service). Du abonnerar för löpande tillgång. Det innebär att du inte behöver installera eller anpassa egen teknik för att kunna använda tjänsten. Inloggad kan du komma åt dina historiska avbilder.

Statisk kopia

Arkivet består av statiska filer som är sammanlänkade för att kunna ta del av innehållet i en webbläsare. Varje avbild har får också META-dataark som beskriver varje enskild fil för att underlätta vidare hantering av arkivet.

Framtidssäker lagring

Archiwwwe använder internationella standarder för att säkerställa att informationen går att tillgängliggöra över tid. Vi följer därför Riksarkivets rekommendationer av format för långtidsbevarande av digitalt material.

Vad levererar Archiwwwe?

Archiwwwe erbjuder digital arkivering med säker mellanlagring av arkiv inom Sveriges gränser.

Autenticerat

Uppdragsgivaren behåller alltid full äganderätt till sina arkiv. Med hjälp av en kontrollsumma kan man i efterhand se om filen har ändrades efter att den skapades och kontrollera arkivets autenticitet.

Etablerad tjänst

Vi utför löpande arkivering till företag, offentlig och ideell verksamhet. Vi för en löpande dialog med Riksarkivet och har också levererat, på våra uppdragsgivares vägnar, arkivkopior i långtidsformat till Riksarkivet.

Lagring i Sverige

All bearbetning och lagring sker i Sverige. Våra servrar finns i Karlskrona och Stockholm. Det ger skydd av svensk grundlag – garanterad av svenska myndigheter, goda responstider och stabil internetinfrastruktur.