Det enkla sättet att arkivera din webbplats

Archiwwwe är en tjänst för att enkelt arkivera dina publika digitala kanaler. Tjänsten används för att säkra dina historiska publika informationsflöden oavsett om din målgrupp är medborgare, kunder, konsumenter eller andra intressenter.
Våra beställare består främst av informations‐ och kommunikationschefer, digitalt ansvariga eller arkivarier.

Intresserad? Kontakta oss

Enkelt

Ett abonnemang. Ingen teknisk installation, ingen egen it-drift.

Säkert

Juridiskt säkra arkivkopior, med sigill för att garantera autenticitet.

Hållbart

Följer alla krav från Riksarkivet och ISO-standarder för arkivering.

Varför bör ni arkivera era webbplatser?

Publika webbplatser innehåller information, publicerad för att kommunicera med en eller flera målgrupper. Att säkerställa att din publikt publicerade information arkiveras innebär att du i olika situationer kan gå tillbaka och hämta, kontrollera och återanvända samma information. Webbplatser och deras informationsflöden är dynamiska och allt som publiceras och tas bort bör sparas på ett systematiskt sätt.

Ansvar

Som ägare av en webbplats ansvarar du för dess publicerade information. Du vill att din målgrupp ska ta del av informationen, som dynamiskt ändras över tid.
Du ansvarar för information som en gång publicerats och kanske tagits bort eller redigerats.

Plattformsbefriad

Webbplatser blir allt mer dynamiska. Både på grund av att webben måste anpassas till olika plattformar, men också för att informationen kan kommuniceras på ett bättre sätt.
Det gör det dock svårare att i publiceringssystem spara webbplatsen så som webbkonsumenten upplevde den. Ofta kan det vara omöjligt att hitta gammal information i de egna systemen.

Korrekt kommunikation

Arkiverad information är särskilt användbar när organisationen utsätts för ett ifrågasättande av andra organisationer, myndigheter, tillsynsorganisationer, klienter, kunder eller konsumenter. Man kan hamna i lägen när man måste redovisa och bevisa att man på ett korrekt sätt har informerat och kommunicerat med sina målgrupper.

Nyttan kan därför vara av juridisk natur vid tvist, finansiell natur vid oklarheter i rapportering eller nytta för en ledning som vill visa på korrekt hantering när man får negativ uppmärksamhet i media.

Hur går det till?

Archiwwwe sparar ner webbplatsens alla egna publicerade sidor, bifogade bilder och andra filer. Tjänsten arkiverar i den frekvens som är lämplig för din organisations behov av informationsförsörjning: varje dag, vecka, månad, kvartal eller år. Med den periodicitet du bestämmer tas en kopia av webbplatsen.

Moln-baserad tjänst

Archiwwwe är en tjänst av den typ som kallas SaaS (Software as a Service). Du abonnerar för löpande tillgång. Det innebär att du inte behöver installera eller anpassa egen teknik för att kunna använda tjänsten.
Inloggad kan du komma åt dina historiskt sparade sidor. Där kan du välja mellan dina olika webbplatser och bläddra och söka efter tidigare versioner per webbplats.

Statisk kopia

Det är inte bara en bildkopia på webbplatsen som arkiveras utan upplevelsen bibehålls till stor del.
Alla interna länkar fungerar precis som när webbplatsen var extern och publik. Det vi inte kan garantera är länkar till andra webbplatser, eftersom de kan ha förändrats utanför vår kontroll. Och är inte heller publicistens ansvar.
Detsamma gäller externa publiceringskällor som används på webbplatsen men som haft sitt ursprung på en annan webbplats (tex iFrame, Youtube-filmer)

Framtidssäker lagring

IT-utvecklingen går fort: nya versioner av programvaror lanseras hela tiden. Det finns internationella överenskommelser för hur långtidsbevarade filer ska formateras.
Arkivförordningen (1991:446) beskriver hur myndigheter skall arkivera offentlig information. Den ansvariga myndigheten är Riksarkivet. Archiwwwe använder internationella standarder och uppfyller Riksarkivets rekommendationer av format för långtidsbevarande av digitalt material.

Vad levererar Archiwwwe?

Archiwwwe erbjuder säker digital arkivering av webbplatser

Autenticerat

Uppdragsgivaren behåller alltid full äganderätt till sina arkiverade webbplatser. Dina gamla webbplatser ligger kvar så länge du önskar. Med hjälp av en kontrollsumma kan man i efterhand se om filen har ändrades efter att den skapades och kontrollera arkivet autenticitet.

Etablerad tjänst

Vi utför löpande arkivering till företag, offentlig och ideell verksamhet.
Vi för en löpande dialog med Riksarkivet och har också levererat, på våra uppdragsgivares vägnar, arkivkopior i långtidsformat till Riksarkivet.

Lagring i Sverige

Våra servrar står i Sverige.
Det ger skydd av svensk grundlag – garanterad av svenska myndigheter, goda responstider och stabil Internetinfrastruktur.