Startsida - Om oss

Vi är en liten men dedikerad arkivbyrå

Att spara en digital kanal kan vem som helst göra, det finns program som gör det ganska bra. Att arkivera en digital kanal är en helt annan sak. Vi har byggt upp en gedigen kunskap och förståelse för såväl utmaningen med den konstanta förändringen på Internet som arkivariens behov.

1.1

Organisation

Vi byggde den första versionen av Archiwwwe för att möta behovet av att arkivera webbplatser hos Futurnitures offentliga kunder. Numera drivs Archiwwwe separat från Futurniture med delvis andra ägare. Företaget har sitt säte i Stockholm.

1.1.1

Personal

Archiwwwe är ett liten organisation som fokuserat på att leda utvecklingen inom digitalt bevarande.

  • Matias Vangsnes, VD, grundare
  • Mariya Lysenkova Wiklander, Utvecklare
  • Michael Krikorev, IT-arkivarie

Om du är intresserad av digitalt bevarande och söker nya spännande uppdrag, skicka gärna ditt CV till oss. Du hittar vår e-postadress i sidfoten.

1.1.2

Filosofi

Det är mer än 30 år sedan “world wide web” blev ett publiceringsverktyg i stor skala. Fantastiska verk, texter, filmer, bilder, spel, har skapats, publicerats och nått miljoner. Många av dem arkiverades aldrig. De är förlorade.

Archiwwwe är del av ett nytt fält, systematiskt bevarande av digitala kanaler. Vi arbetar efter en pragmatisk filosofi, för att göra det möjligt för så många som möjligt att enkelt och säkert bevara sin information för eftervärlden. För att kunna kontrollera en viktig detalj om en månad, eller visa barnbarnens barn om sextio år.

1.2

Samarbeten

Hjälp oss att arkivera det vi tillsammans publicerar på internet. Utmaningen räcker och blir över för många aktörer. Vi hade inte kunnat vara där vi är idag utan samarbeten.

1.2.1

Centrum för Näringslivshistoria

Archiwwwe samarbetar med Centrum för Näringslivshistoria (CfN). CfN bevarar och berättar näringslivets historia. Det är en ideell förening med företag som medlemmar. För medlemmarnas räkning tar CfN hand om mer än 7 000 svenska företagsarkiv. Ett viktigt syfte är att hjälpa bolagen använda sin historia som hävstång för framtida utveckling.

1.2.2

Piql A/S

Archiwwwe samarbetar med Piql A/S och har deltagit i ett EU-finansierat projekt för långtidsbevarande i Arctic World Archive, där vi använde lagringsmedia utvecklad av Piql för bevarande av Moderna museets samling i 1 000 år.

1.2.3

Futurniture

Futurniture är en kommunikationsbyrå – experter på att få människor att tycka, tänka och göra. Vi arbetar med företag, stora som små, och med myndigheter och institutioner. Det var i detta arbete, år av digitala kommunikationslösningar, som vi insåg behovet av en produkt för systematisk arkivering av digital information. Därför byggde vi Archiwwwe och färdigställde tjänsten 2013.

1.2.4

TAM-arkiv

TAM-Arkiv är en ideell organisation som erbjuder specialistkunskaper inom områdena dokumenthantering och arkivering till sina medlemmar. TAM-Arkiv tillgängliggör medlemmars arkiv och främjar forskning i tjänstemanna- och akademiker­yrkenas framväxt, organisering och betydelse för samhälls­utveck­lingen.