Archiwwwe är ett företag helt fokuserat på arkivering av webbplatser, intranät och sociala medier. Vårt system är i drift för kunder sedan 2014. Archiwwwe Sverige AB är ett dotterbolag till Futurniture AB.

Vi byggde den första versionen av Archiwwwe för att möta ett behov hos Futurnitures offentliga kunder att arkivera sina webbplatser. Numera drivs Archiwwwe separat från Futurniture med delvis andra ägare. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Vår filosofi

Att säkerställa kontroll över sin publika information är inte den enda aspekten av webbarkivering. Det är mer än 20 år sedan “world wide web” blev ett publiceringsverktyg i stor skala. Fantastiska verk, texter, filmer, bilder, spel, har skapats, publicerats och nått miljoner. Många av dem arkiverades aldrig. De är förlorade.

Archiwwwe är del av ett nytt fält, systematiskt bevarande av webbplatser. Vi arbetar efter en pragmatisk filosofi, för att göra det möjligt för så många som möjligt att enkelt och säkert bevara sina webbplatser för eftervärlden. För att kunna kontrollera en viktig detalj om en månad. Eller visa barnbarnens ungar om sextio år.