Startsida - Tjänster - Arkivera webbplats

Arkivera webbplats

Webbplatsen brukar vara navet för en organisations kommunikation. Där samlas all extern information och utgör en viktig källa. Vi har en lång erfarenhet av att samla in, avbilda och lagra webbplatser oavsett bakomliggande system.

1.1

Uppstartsprocess

I uppstartsprocessen tar vi reda på hur ofta webbplatsen uppdateras, hur många sidor webbplatsen innehåller och hur väl webbplatsen är byggd, och hjälper till att bedöma om webbplatsen bör insamlas och avbildas vid ett enstaka tillfälle eller löpande.

Du som uppdragsgivare avgör vilka webbplatser som ska sparas och frekvensen av insamlingen. Archiwwwe gör en snabb bedömning av webbplatsernas omfattning och storlek så att du kan få en uppskattning av kostnaden.

1.1.1

Webbplatsens storlek och omfattning

Vi använder indexeringsverktyg för att uppskatta webbplatsens storlek. Vi räknar antalet sidor som har indexerats hos t.ex. Googles sökmotor. Detta kan du göra själv genom att skriva site:www.domän.se (byt ut www.domän.se mot din domän) i sökfältet på Google:

site:www.domän.se

Du får då ett resultat på hur många sidor som Google har indexerat. Viktigt att komma ihåg är att till skillnad från Google så tar Archiwwwe inte hänsyn till eventuellt exkluderat material deklarerat i robots.txt utan försöker samla in så mycket som möjligt. Uppskattningen kan alltså skilja sig beroende av hur omfattande robots.txt exkluderar innehållet. Vi brukar räkna med +- 30% vid en uppskattning i exempelvis Google.

1.2

Löpande insamling, avbildning och lagring

Löpande insamling, avbildning och lagring är vår standardtjänst. Det betyder att vi samlar in och avbildar din webbplats med en intervall som passar webbplatsens uppdateringsfrekvens. Vi använder egenutvecklad spindelteknik för insamling och identifiering av förändringar på webbplatsen som bl.a. innebär att vi kan exkludera dubbletter.

Insamling kan ske veckovis, månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis och årsvis. Därefter finns en statisk kopia av webbplatsen bevarad i vår tjänst. Du kommer åt den när du vill genom att logga in på vår tjänst där du kan navigera på den avbildade webbplatsen på samma sätt som när den var publik. Avbilderna är sorterade efter insamlingsdatum och du kan enkelt välja vilken avbild du vill titta på.

Du som kund beslutar med vilken regelbundenhet insamlingen ska göras. Löpande insamling, avbildning och lagring kan göras så ofta som veckovis eller bara en gång per år beroende på ditt behov. Archiwwwe kan jämföra din webbplats med andra uppdragsgivare för att resonera oss fram till lämplig frekvens.

1.2.1

Tekniska förutsättningar

För att en löpande insamling skall hålla samma kvalitet över tid behöver vi bli meddelade varje gång ni planerar att införa tekniska förändringar i ert system.

1.2.2

Leverans och åtkomst

Du behöver inte ha någon speciell programvara för att se arkivkopiorna. Vår tjänst är plattformsoberoende och du har åtkomst till innehållet genom att använda din webbläsare för att logga in och nå ditt arkiv.

1.3

Enstaka insamling och avbildning

Archiwwwe utför enstaka insamlingar av webbplatser som är tidsbegränsade, ska stängas ned eller av annan anledning behöver bevaras. Vi använder samma spindelteknik som vid löpande insamling, vilket innebär att du får en komplett avbild med filer i en trädstruktur som motsvarar webbplatsens struktur.

1.3.1

Leverans och åtkomst

Enstaka avbilder levereras som en arkivfil du laddar hem via en länk. Det är en komprimerad fil som du kan packa upp och sedan öppna med din webbläsare. Vi kan också erbjuda lagring i vårt system där du har åtkomst till innehållet genom att använda din webbläsare för att logga in och nå din avbild.

I arkivet med avbilden finns ett kalkylblad som innehåller tillhörande metadata formaterat enligt Riksarkivets mall för metadatabilagor. Vid leveransen får du också en rapport som beskriver insamlingen och eventuella anmärkningar, exempelvis avvikelser från gängse riktlinjer som resulterar i en sämre arkivkvalitet.