Webbplatsen brukar vara navet för en organisations kommunikation. Där samlas all extern information och utgör en viktig källa. Archiwwwe har en lång erfarenhet av att samla in, avbilda och lagra webbplatser oavsett bakomliggande system.

I uppstartsprocessen tar vi reda på hur ofta webbplatsen uppdateras, hur många sidor webbplatsen innehåller och hur väl webbplatsen är byggd. Om webbplatsen skall insamlas och avbildas vid ett enstaka tillfälle eller löpande.

Uppstartsprocess

Du som uppdragsgivare avgör vilka webbplatser ska sparas. Du bestämmer frekvensen av insamlingen. Archiwwwe gör en snabb mätning av webbplatsernas omfattning. Baserat på detta får du en uppskattning av kostnaden.

Antal filer på webbplatsen

Vi använder indexeringsverktyg för att identifiera ungefär hur stor webbplatsen är. Vi räknar hur många sidor som indexerats exempelvis hos Google sökmotor. Detta är enkelt och du kan göra det själv genom att skriva site:ww.domän.se (byt ut www.domän.se mot din domän) i sökfältet på Google:

site:www.domän.se

Du får då ett resultat på hur många sidor som Google har indexerat. Viktigt att komma ihåg är att till skillnad från Google så tar Archiwwwe inte hänsyn till eventuellt exkluderat material deklarerat i robots.txt utan försöker hämta hem så mycket som möjligt. Uppskattningen kan alltså skilja sig beroende av hur omfattande robots.txt exkluderar innehållet. Vi brukar räkna med +- 30% vid en uppskattning i exempelvis Google.

Löpande insamling, avbildning och lagring

Löpande insamling, avbildning och lagring är vår standardtjänst. Det betyder att vi samlar in och avbildar din webbplats vid ett viss dag varje vecka, månad, kvartal, halvår eller årsvis. Därefter finns webbplatsen statisk bevarad i vår tjänst. Du kommer åt den när du vill. Du kan genom att logga in på vår tjänst navigera på den avbildade webbplatsen på samma sätt som när den var publik. Du kan i tjänsten välja vilken av avbilderna du vill titta på och du ser exakt vilket datum olika insamlingar skett.

Du som kund beslutar med vilken regelbundenhet insamlingen ska göras. Löpande insamling, avbildning och lagring  kan göras så ofta som veckovis eller bara en gång per år. Det beror på ditt behov. Vi på Archiwwwe kan jämföra din webbplats med andra uppdragsgivare för att resonera oss fram till lämplig frekvens.

Leverans och åtkomst

Du behöver inte ha ditt publiceringssystem för att se arkivkopiorna. Vår tjänst är plattformsoberoende, du behöver enbart använda din webbläsare i din dator för att logga in och nå ditt arkiv.

Enstaka insamling och avbildning

Arkivera din webbplats innan du ska släcka ner den. Man brukar stänga en webbplats för att den från början var tidsbegränsad eller för att den ska bytas mot en ny. Du vill inte förlora allt material i den gamla webbplatsen. Men du vill inte heller vara tvungen att ha hela det gamla publiceringssystemet igång, med kostnaden men utan några besökare.

Tidsbegränsade webbplatser är vanligt. Både i informationssyfte och i marknadsföringssyfte. Ibland släcks dessa ner. Vi menar att det är klokt att spara en statisk kopia av en sådan webbplats,. Både för återvinning om man planerar att göra om det senare, men också om det i efterhand kommer frågor från någon i din målgrupp.

Leverans och åtkomst

Vi gör enstaka avbilder som vi levererar till dig via länk som du laddar hem. Du får en komprimerad fil som du packar upp och kan läsa med din webbläsare i din dator. Vill du lagra avbilden hos oss betalar ni för 3 år i förskott med möjlighet till förlängning. Tillsammans med avbilden finner du tillhörande META-dataark (formaterat enligt Riksarkivet) och en rapport om insamlandet (om det finns delar som inte kommer med i arkivet på grund av att webbplatsen inte följer gängse riktlinjer om tillgänglighet).