Det är enbart arkiv som saknar fortsatt förvaltning som skall levereras till Riksarkivet. Det kan vara en tidbegränsad statlig utredning (SOU) som därefter saknar förvaltare.

Att leverera statliga arkiv till Riksarkivet innebär att arkiven måste följa dess föreskrifter och validera. Vi hjälper till med att leverera webbplatser, sekventiella filer och XML-filer.