Startsida - Tjänster - Leverans till Riksarkivet

Leverans till RiksaRkivet

Arkiv som tillhör myndigheter eller utredningar som upphör, eller arkiv som saknar förvaltare, ska överlämnas till Riksarkivet. Vi har hjälpt många utredningar (Statens offentliga utredningar, SOU) med levererans till Riksarkivet. Med den erfarenheten har vi utformat många av våra tjänster.

1.1

Introduktion

Kontakta oss så hjälper vi till att leverera statliga arkiv till Riksarkivet. Vi följer Riksarkivets rekommenderade föreskrifter och hjälper till med dialog, valideringsprocess och leverans.

Metadatabilaga vid e-leveranser (Riksarkivet)