Startsida - Mer läsning - Tillgänglighet en förutsättning

Vikten av tillgängliga webbplatser

De standarder som finns idag för hur webbplatser bör utvecklas följs sällan. Ofta prioriteras upplevelse framför tillgänglighet. Offentliga webbplatser har tillgänglighetskrav som de inte alltid uppfyller. Den teknik som idag används för digital arkivering förutsätter att webbplatserna är tillgängliga och följer rådande standarder.

1.1

Vikten av tillgängliga länkar

Länkar används för att konstruera webbplatser. Stilmallar, typsnitt, bilder, sidor, och filer – alla komponenter länkas på ett eller annat sätt. Spindeln som Archiwwwe använder är beroende av länkar för att kunna ladda hem webbplatsen. Därför är det viktigt att den teknik som används för att länka på webbplatsen följer standard och har hög tillgänglighet.

1.1.1

Olika typer av länkar

Archiwwwe använder en spindel som söker igenom samtliga länkar på webbplatsen som skall arkiveras. När länkarna är genomsökta skapas ett katalogträd och en struktur baserat på hur webbplatsen är sammanlänkad.

Därefter gör mjukvaran förfrågningar för att ladda hem samtliga filer från webbservern, som den sedan konverterar och sparar i arkivet. Nedan är exempel på två länkar, den första enligt webbstandard och den andra med alternativ teknik, kallad ”click-event”.

Kodexempel, standardlänk:

<a href=”sidan-om-webbarkivering.html”>Sidan om webbarkivering</a>

Kodexempel, alternativ länk:

<a href=”#” onclick="location.href='sidan-om-webbarkivering.html';">Sidan om webbarkivering</a>

Kodexemplet med den alternativa länken är beroende av Javascript för att fungera. Om användaren inte har Javascript påslaget i sin webbläsare så kommer inte länken fungera. Om en webbplats använder Javascript i stor utsträckning blir konsekvenserna att webbplatsen inte fungerar utan Javascript påslaget och är därmed otillgänglig.

Kvaliteten på arkivet beror på i vilken utsträckning webbplatsen är tillgänglighetsanpassad och tillämpar standarder. Vi rekommenderar att utveckla extra kod som möjliggör att webbplatsen fungerar med och utan Javascript.

1.1.2

Webbriktlinjer från DIGG

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) tillhandahåller webbriktlinjer som beskriver och vägleder webbutveckling och hur man ska förhålla sig till format för att webbplatsen ska bli så tillgänglig som möjligt.

Länk till webbriktlinjer publicerade på DIGGs webbplats.

1.1.3

Webbstandard från W3C

W3C (World Wide Web Consortium) arbetar med att utveckla tekniska protokoll, standarder och programvara för webben med målet att genom ett öppet samarbete leda Internet till dess fulla potential.

Länk till W3C (World Wide Web Consortium).