Startsida - Mer läsning - Varför finns det brutna länkar i mitt arkiv?

Varför finns det brutna länkar i mitt arkiv?

Kvaliteten på avbilden av en webbplats är direkt beroende av hur pass väl den är byggd från början. En undermåligt byggd webbplats kan resultera i att avbilden saknar viktig information. Länkar till bilder, sidor och dokument kan då var brutna och därmed saknas i avbilden.

1.1

Introduktion

Om din avbild innehåller brutna länkar till bilder, stilmallar eller dokument som påverkar upplevelsen och kvaliteten på ditt arkiv beror detta ofta på att din webbplats inte är byggd enligt gängse regler och rekommendationer (riktlinjer) för tillgänglighet.

1.1.1

Ofta kommunikativa behov framför tillgänglighet

Webbplatser kan byggas på en mängd olika sätt, ofta prioriteras de kommunikativa behoven framför tillgänglighet. Webbplatser bör konstrueras så att användare med speciella behov kan tillgängliggöra sig informationen. Krav på tillgänglighet glöms ofta bort när nya webbplatser utvecklas.

Anledningen till att Archiwwwe förhåller sig strikt till riktlinjerna är att de bidrar till mer kompletta arkiv. Kort sagt, välkonstruerade webbplatser ger avbilder med bättre kvalitet.

1.1.2

Kontrollera så att din webbplats följer DIGGs webbriktinjer

DIGGs riktlinjer är enkla att följa och ger tydliga vägledningar om hur de bör implementeras. Riktlinjerna är till för att svenska offentliga webbplatser ska vara tillgängliga och fungera för så många som möjligt. Du ska vända dig till din leverantör som levererat eller byggt din webbplats och ställa krav på att den uppfyller webbriktinjerna.

Länk till webbriktlinjer publicerade på DIGGs webbplats.

1.1.3

Validera din webbplats med verktyg från W3C

W3C Validator, ett gratis hjälpmedel/verktyg som tagits fram av World Wide Web Consortium (W3C) för kvalitetssäkring av webbplatser. Att validera en webbplats betyder att man kontrollerar att sidans HTML- eller XHTML-kod följer reglerna som är definierade i den valda dokumenttypen. Dessa dokumenttyper är rekommendationer för WWW framtagna av W3C.

Länk till W3C Validator (World Wide Web Consortium).