Startsida - Mer läsning - Skillnaden mellan e-plikten och arkivlagen

Skillnaden mellan e-plikten och arkivlagen

Offentlig verksamhet och ansvariga utgivare har lagar att förhålla sig till. Här hittar du mer läsning om e-plikten och arkivlagen.

1.1

E-plikten berör publikationer

E-plikten är en utökning av lagen om pliktexemplar. Det vill säga den omfattar i grova drag publikationer och berör utgivare på Internet. Leveransen sker i standardiserat RSS-format, text och tillhörande media läses in av Kungliga Biblioteket. E-plikten ersätter INTE arkivlagen eller arkivförordningen.

2.1

Arkivlagen med arkivförordningen berör offentliga handlingar

Statliga myndigheters arkivhantering regleras huvudsakligen genom arkivlagen med arkivförordningen. Riksarkivet har tagit fram föreskrifter och allmänna råd (RA-FS, RA-MS) om hur myndigheter praktiskt skall uppfylla lagen: hur handlingar ska framställas, organiseras, redovisas, gallras, förvaras, skyddas och överlämnas.