Startsida - Mer läsning - Konvertera till beständiga filformat

Konvertera till beständiga filformat

Det finns många teorier om vilka filformat som lämpar sig bäst för långtidsbevarande. Den diskussionen följer vi med intresse. Vår grundinställning är att filer som ska långtidsbevaras bör vara så öppna och tillgängliga som möjligt. Här kommer lite tips om filformat för dig som arkiverar din webbplats.

1.1

Introduktion

Vi får ofta frågan om vi konverterar filer till lämpliga arkivbeständiga filformat för långtidsbevarande. Vår rekommendation är att från början publicera och använda filer i rätt format på webbplatsen. Detta bidrar till webbarkiv med högre kvalitet och minskar riskerna vid eventuell konvertering. I de flesta fall handlar det om kontorsdokument.

1.1.1

Ett filformat på samtliga kontorsdokument

Ju färre format desto bättre. Det betyder mindre beroenden. Därför rekommenderar vi att samtliga kontorsdokument som ska publiceras på webbplatsen sparas i formatet PDF/A, ett standardformat för långtidsbevarande. Det betyder också att kalkylark och presentationer bör exporteras som PDF/A. Det finns mycket information på internet om hur du sparar dina dokument i formatet PDF/A.

Guide för hur du sparar dina filer i PDF/A för Microsoft Word, Acrobat Pro, Libre Office.

1.1.2

Maskinell bearbetning av filer

De flesta webbplatser innehåller filer som behöver bearbetas innan de är redo för långtidsbevarande. När det är stora volymer använder vi oss av maskinell bearbetning för att identifiera vilka filer som behöver läsas in och kopieras till nya målformat. Denna automatiserade metod kan låta fantastisk men den har sina brister. Det är omöjligt för en maskin att veta om innehållet presenteras tillfredsställande. Därför utför vi manuella stickprov.