Startsida - Mer läsning - Artiklar om digitalt bevarande

Samlade artiklar om digitalt bevarande

Det finns många intressanta artiklar på Internet som berör digitalt bevarande. Ett intressant ämne där tekniken konstant förändras och teorierna är många.

1.1

Introduktion

Vi får ofta frågan om vi konverterar filer till lämpliga arkivbeständiga filformat för långtidsbevarande. Vår rekommendation är att från början publicera och använda filer i rätt format på webbplatsen. Detta bidrar till webbarkiv med högre kvalitet och minskar riskerna vid eventuell konvertering. I de flesta fall handlar det om kontorsdokument.

1.1.1

Vi följer debatten

Vi följer aktivt debatten och den forskning som bedrivs i ämnet webbarkivering. För mer läsning på ämnet webbarkivering har vi sammanställt en del material vi tycker är läsvärt från Internet.

Vi följer aktivt debatten och den forskning som bedrivs i ämnet webbarkivering. För mer läsning på ämnet webbarkivering har vi sammanställt en del material vi tycker är läsvärt från Internet.

Teknik, långstidslagring

Lagar, regler och föreskrifter