För offentliga verksamheter, exempelvis kommuner, landsting och myndigheter, ställs höga krav på att arkivera information som man publicerar.

Allt som en myndighet publicerar på sina webbplatser utgör allmän handling. Det innebär att myndigheten ska bevara sina webbplatser eftersom de liksom andra allmänna handlingar utgör en del av myndighetens arkiv.

Arkivförordningen (1991:446) beskriver hur myndigheter skall arkivera offentlig information. Den ansvariga myndigheten är Riksarkivet. Riksarkivets föreskrifter om digital arkivering finns på Riksarkivets webbplats: www.riksarkivet.se. Archiwwwe uppfyller samtliga Riksarkivets krav.

För att det digitala kulturarvet inte ska gå förlorat har man utökat lagen om pliktexemplar (SFS 2012:492) till att gälla även elektroniskt material. Kungliga Biblioteket (KB) är ansvarig myndighet.

Länkar för mer information