Archiwwwe är en tjänst som enkelt arkiverar publika webbplatser; allt från mindre enkla hemsidor till stora och komplexa webbplatser.

Tjänsten används av stora och små företag, ideella verksamheter, av myndigheter och av andra offentliga förvaltningar. Våra beställare består av informationschefer, digitala chefer, bolagsjurister och arkivarier.

Archiwwwe är en tjänst som enkelt arkiverar din publika webbplats. Tjänsten används för att säkra dina historiska publika informationsflöden, oavsett som din målgrupp är medborgare, kunder, konsumenter eller andra intressenter. Våra beställare består främst av informations- och kommunikationschefer, arkivarier och digitala chefer. Våra beställare har ibland olika syften med att arkivera sina webbplatser. Vi har delat in våra beställare i tre grupper: företag, offentliga verksamheter och våra partners.