Uppstartsprocessen för arkivering är enkel. Du som uppdragsgivare avgör vilka domäner (URL:er) vars webbplatser ska sparas. Du bestämmer frekvensen av arkiveringarna. Archiwwwe gör en snabb mätning av webbplatsernas omfattning. Baserat på detta får du en uppskattning av kostnaden. Arkiveringen startas. Första genomgången tar från 4 upp till 48 timmar, beroende på webbplatsernas omfattning.

När spindlingen är klar får uppdragsgivaren en rapport som visar exakt antal sidor, nedbrutet på webbsidor och tillkommande dokumentsidor (t ex pdf-sidor). Om prisuppskattningen ligger långt ifrån det verkliga utfallet justeras priset. En analys av webbplatsens innehåll och omfattning från ett arkiveringsperspektiv rapporteras också.

Exakt kostnad fastställs och avtal tecknas. Du som uppdragsgivare beslutar vilka användare inom din organisation som ska ha åtkomst till arkivet. Fem användare ingår.

Hur stor är min webbplats?

Om du vill själv vill mäta ungefär hur stort ditt arkiv blir så kan du få en uppskattning genom att använda Google. Google använder nämligen också en spindelteknik för att indexera webbplatser. Viktigt att komma ihåg är att till skillnad från Google så tar Archiwwwe inte hänsyn till eventuellt exkluderat material deklarerat i robots.txt utan försöker hämta hem så mycket som möjligt. Du skriver helt enkelt i Googles sökruta: site:www.namn.se och får då antal sidor i raden under. Kontakt oss om du vill kolla att du fått rätt siffra.