Löpande arkivering är vår standardtjänst. Det betyder att vi tar en kopia på din sida där det som finns publicerat just den tidpunkten sparas ner. Därefter finns webbplatsen statisk arkiverad i vår tjänst. Du kommer åt den när du vill. Den arkiverade kopian är ”surfbar”; navigeringen fungerar som den gjorde när den var publik. Du kan i tjänsten välja vilken av kopiorna du vill titta på och du ser exakt vilket datum olika arkiveringar skett.

Du som kund beslutar med vilken regelbundenhet arkiveringen ska göras. Löpande arkivering kan göras så ofta som dagligen eller bara en gång per år. Det beror på ditt behov. Vi på Archiwwwe kan jämföra din webbplats med andra uppdragsgivare för att resonera oss fram till lämplig frekvens.

Du behöver inte ha ditt publiceringssystem för att se arkivkopiorna. Vår tjänst är plattformsoberoende och öppnas i en webbläsare.

När det behövs kan vi leverera en engångskopia på fil som går att läsa i din webbläsare. För myndigheter eller reglerade publicister kan vi leverera en kopia till Riksarkivet eller Kungliga Biblioteket i långstidsformat. Se mer om detta på vår sida om riktlinjer, rekommendationer och format.