Arkivera ditt intranät innan du ska göra stora förändringar in det eller släcka ner det. Du vill inte förlora allt material i det gamla intranätet. Men du vill inte heller vara tvungen att spara hela det gamla publiceringssystemet för att kunna läsa ditt gamla intranät.

Intranät definierar vi som icke-publika webbplatser. Arkivering av intranät har två parametrar som gör att det är mer komplicerat än publika webbplatser: konfidentiell information och mängden system- och tjänstekopplingar.

Vi har ett partnerskap med Centrum för Näringslivshistoria (CfN), och arbetar särskilt intensivt med dem vid arkivering av intranät för våra företagskunder. Leveranser av statliga intranät sker alltid i intranätets befintliga IT-miljö.

Vid arkiveringsprojekt för intranät upprättas en projektplan tillsammans med kunden. Det kräver olika grad av konsultinsatser beroende på hur komplext intranätet är och kan inkludera delprojekt från andra IT-konsulter för systemkopplingar. Lagring av intranätarkiv för företag sker hos CfN. Detta innebär att löpande åtkomst är begränsad men hög säkerhetsnivå.