Arkivera din webbplats innan du ska släcka ner den. Man brukar stänga en webbplats för att den från början var tidsbegränsad eller för att den ska bytas mot en ny. Du vill inte förlora allt material i den gamla webbplatsen. Men du vill inte heller vara tvungen att ha hela det gamla publiceringssystemet igång, med kostnaden men utan några besökare.

Tidsbegränsade webbplatser är vanligt. Både i informationssyfte och i marknadsföringssyfte. Ibland släcks dessa ner. Vi menar att det är klokt att spara en statisk kopia av en sådan webbplats, vi kallar det engångsarkivering. Både för återvinning om man planerar att göra om det senare, men också om det i efterhand kommer frågor från någon i din målgrupp.

Vi kan göra en engångsarkivering och leverera en kopia av webbplatsen på fil som går att läsa i din webbläsare eller behåller du den som långtidslagrad i vår tjänst och betalar för 5 eller 10 år i förskott för att den ska finnas där.