Hjälp oss att arkivera webben. Utmaningen räcker och blir över för många aktörer. Vi hade inte kunnat vara där vi är idag utan våra partners.

Centrum för Näringslivshistoria

Archiwwwe samarbetar nära Centrum för Näringslivshistoria (CfN). CfN bevarar och berättar näringslivets historia. Det är en ideell förening med företag som medlemmar. För medlemmarnas räkning tar CfN hand om mer än 7000 svenska företagsarkiv. Ett viktigt syfte är att hjälpa bolagen använda sin historia som hävstång för framtida utveckling.

Futurniture

Futurniture är en kommunikationsbyrå – experter på att få människor att tycka, tänka och göra. Vi arbetar med företag, stora och små och med myndigheter och institutioner. Det var i detta arbete, år av digitala kommunikationslösningar, som vi insåg behovet av en produkt för systematisk arkivering av webbplatser.

Därför byggde vi Archiwwwe. Vi började med det 2013 och färdigställde tjänsten 2014.