Kvalitén på avbilden av en webbplats är direkt beroende av hur pass väl den är byggd från början. En undermåligt byggd webbplats kan resultera i att avbilden saknar viktig information. Länkar till bilder, sidor och dokument kan då var brutna och därmed avsaknad i avbilden.

Om din avbild innehåller brutna länkar till bilder, stilmallar eller dokument som påverkar upplevelsen och kvalitén på ditt arkiv beror detta ofta på att din webbplats inte är byggd enligt gängse regler och rekommendationer (riktlinjer) för tillgänglighet.

Ofta kommunikativa behov framför tillgänglighet

Webbplatser kan byggas på en mängd olika sätt, ofta prioriteras de kommunikativa behoven framför tillgänglighet. Vad betyder då detta? Jo, webbplatser måste byggas så att användare med speciella behov kan tillgängliggöra sig informationen. Ibland kan anledningen till att leverantören tar den alternativa, mindre tillgängliga lösningen vara rent visuellt, ibland bara den kortaste vägen till resultat vilket är avgörande.

Anledningen till att Archiwwwe förhåller sig strikt till riktlinjerna är att de bidrar till att förutsättningen för att bevara webbplatser ökar. Kort sagt, väl byggda webbplatser ger avbilder med bättre kvalité.

Följ PTS webbriktinjer!

De gängse regler vi har att förhålla oss till i Sverige är PTS webbriktinjer. PTS riktlinjer är enkla att följa och ger tydliga vägledningar om hur dessa bör implementeras. Riktlinjerna är till för att svenska offentliga webbplatser skall vara tillgängliga och fungera för så många som möjligt. Du skall vända dig till din leverantör som levererat eller bygger din webbplats och ställa krav på att din webbplats uppfyller webbriktinjerna.

Archiwwwe utför alltid en testarkivering för att säkerställa att avbilden är så komplett som möjligt. Kontakta oss för att få ett utlåtande. Webbplatser är viktiga pusselbitar av historien. Låt oss tillsammans bevara dem. Idag och i morgon.