De standarder som finns idag för hur webbplatser bör utvecklas följs sällan. Ofta prioriteras upplevelsen framför tillgänglighet. Offentliga webbplatser har tillgänglighetskrav som de ofta inte uppfyller. Den teknik som idag används för att arkivera webbplatser är beroende av att de är tillgängliga och följer rådande webbstandarder.

Vikten av tillgängliga länkar

Länkar används för att konstruera webbplatser. Stilmallar, typsnitt, bilder, sidor, och filer – alla komponenter länkas på ett eller annat sätt. Spindeln som Archiwwwe använder är beroende av länkar för att kunna ladda hem webbplatsen. Därför är det viktigt att den teknik som används för att länka på webbplatsen följer standard och har hög tillgänglighet.

Archiwwwe använder en spindel som söker igenom samtliga länkar på webbplatsen som skall arkiveras. När länkarna är genomsökta skapas ett katalogträd och en struktur baserat på hur webbplatsen är sammanlänkad. Därefter gör mjukvaran förfrågningar för att ladda hem samtliga filer från webbservern som den konverterar och sparar i arkivet. Nedan ett exempel på två länkar, den första enligt webbstandard och den andra med alternativ teknik, kallad ”click-event”.

Kodexempel, standardlänk
<a href=”sidan-om-webbarkivering.htm”>Sidan om webbarkivering</a>
Kodexempel, alternativ länk
<a href=”#” onclick="location.href='sidan-om-webbarkivering.htm';">Sidan om webbarkivering</a>

Kodexemplet med den alternativa länken är beroende av Javascript för att fungera. Om användaren inte har Javascript påslaget på sin webbläsare så kommer inte länken fungera. Om en webbplats använder Javascript i stor utsträckning blir konsekvenserna att webbplatsen inte fungerar om man inte har Javascript påslaget och därmed otillgänglig. Så, kvalitén på arkivet beror på till vilken utsträckning webbsidan tillämpar webbstandard och är tillgänglighetsanpassad. Vi rekommenderar att utveckla extra kod som möjliggör att webbplatsen fungerar med och utan Javascript.

PTS (Post- och telestyrelsen) tillhandahåller webbriktlinjer som beskriver och vägleder webbutveckling och hur man skall förhålla sig till format för att webbplatsen skall vara så tillgänglig som möjligt.

W3C (World Wide Web Consortium) arbetar med att utveckla tekniska protokoll, standarder och programvara för webben med målet att genom ett öppet samarbete leda Internet till dess fulla potential.