Offentlig verksamhet och ansvariga utgivare har lagar att förhålla sig till. Vi reder ut skillnaden mellan e-plikten och arkivlagen.

E-plikten berör publikationer

E-plikten är en utökning av lagen om pliktexemplar. Det vill säga den omfattar i grova drag publikationer och berör utgivare på Internet. Leveransen sker i standardiserat RSS-format, text och tillhörande media läses in av Kungliga Biblioteket. E-plikten ersätter INTE arkivlagen eller arkivförordningen.

Arkivlagen med arkivförordningen berör offentliga handlingar

Statliga myndigheters arkivhantering regleras huvudsakligen genom arkivlagen med arkivförordningen. Riksarkivet har tagit fram föreskrifter och allmänna råd (RA-FS, RA-MS) om hur myndigheter praktiskt skall uppfylla lagen: hur handlingar ska framställas, organiseras, redovisas, gallras, förvaras, skyddas och överlämnas.