Det finns många intressanta artiklar på Internet som berör digitalt bevarande. Ett intressant ämne där tekniken konstant förändras och teorierna är många.

Vi följer aktivt debatten och den forskning som bedrivs i ämnet webbarkivering. För mer läsning på ämnet webbarkivering har vi sammanställt en del material vi tycker är läsvärt från Internet.

Teknik, långstidslagring

Lagar, regler och föreskrifter