Arkivera webbplats, intranät och sociala medier

Archiwwwe är en tjänst för att enkelt arkivera dina digitala kanaler. Tjänsten används för att säkra dina historiska informationsflöden oavsett om din målgrupp är medborgare, kunder, konsumenter eller andra intressenter. Våra beställare är ofta informations‐ och kommunikationschefer, digitalt ansvariga eller arkivarier.

Intresserad? Kontakta oss

Enkelt

Ett abonnemang. Ingen teknisk installation, ingen egen it-drift.

Säkert

Juridiskt säkra arkivkopior, med sigill för att garantera autenticitet.

Hållbart

Följer alla krav från Riksarkivet och ISO-standarder för arkivering.

Hej! Hej!